Cultuureducatie

Cultuureducatie wordt op elke school aangeboden, maar op De Bloeiende Betuwe hebben we er voor gekozen om Cultuureducatie extra invulling en diepgang te geven. De school ligt in een cultuurarme omgeving, dat wil zeggen dat er weinig culturele instanties in de directe omgeving zijn. Om deze reden hebben wij er voor gekozen om cultuur de school binnen te halen en kinderen op een brede manier kennis te laten met de diverse diciplines van cultuureducatie.Naast de reguliere lessen: Tekenen, handvaardigheid, muziek en drama, die wij onderwijzen vanuit de methode moet je doen, hebben wij meerdere clusterperiodes per jaar waarin wij extra tijd inruimen op het rooster voor cultuureducatie. Binnen deze clusters werken we op verschillende manieren aan een brede invulling van cultuureducatie, waarbij we ook samenwerken met diverse specialisten van buitenaf, onder andere:

Cultureel erfgoed en kunstexpositie
De school is een samenwerking aangegaan met Kunstfort Asperen. Het fort maakt deel uit van de Hollandse waterlinie en is de perfecte plaats om cultureel erfgoed in de eigen omgeving te bezichtigen. Op school krijgen de leerlingen les over de waterlinie en maken hier opdrachten en werkstukken bij. Een excursie aan het fort is natuurlijk ook aan de orde.Een tweede reden waarom wij het fort bezoeken zijn de kunstexposities die in het fort worden gehouden. De exposities geven de leerlingen inspiratie voor in hun eigen lessen in de klas.  

Muziekvereniging Voorwaarts
Om diepgang te geven aan het muziekonderwijs, is de school een samenwerking aangegaan met muziekvereniging Voorwaarts uit Rumpt. De leerlingen krijgen onder schooltijd kennismakingslessen voor het bespelen van instrumenten, maar ook een zangcoach wordt ingezet om met de middenbouw een muziekproject uit te voeren waarbij de leerlingen kennismaken met muziek, notenschrift en het project afsluiten met een echt optreden met het hele orkest van Voorwaarts. Leerlingen krijgen ook in naschoolse workshops de gelegenheid om les te nemen in het bespelen van een instrument en wanneer zij dit door willen zetten kunnen zij lid worden van de muziekvereniging.

Reizen in de Tijd
De school werkt ook met de leerlijn van Reizen in de Tijd. Deze leerlijn loopt als een rode draad door de leerjaren heen. De groepen 1 t/m 4 werken jaarlijks aan 1 thema en de groepen 5 t/m 8 werken jaarlijks aan twee thema's. Binnen deze thema's wordt er vanuit twee rode draden gewerkt. "Wie ben ik?" en "Wie wat bewaart?!" Vanuit deze thema's komen de kinderen ook in aanraking met uiteenlopende lessen cultuureducatie. Er is een combinatie binnen de thema's van lessen die door de eigen leerkracht worden gegeven, lessen door een gastdocent en excursies. Meer hierover vindt u op de website van Reizen in de Tijd; www.reizenindetijd.nl

De leerlingen van groep 7/8 hebben meegewerkt aan de promotiefilm van Reizen in de Tijd. We zijn ontzettend trots op het eindresultaat en vinden het leuk dat we hieraan mee mochten werken.

Extra naschools aanbod
De leerlingen hebben gedurende het hele schooljaar de gelegenheid om naschools aanbod te volgen. Het aanbod varieert van kunstzinnige vorming tot dans en van koken tot sport. Dit extra aanbod wordt verzorgd door de combinatiefunctionarissen van de gemeente en vinden plaats in en om de school. 
  
            
Deze website is gerealiseerd door Heutink ICT