Cultuureducatie

Basisschool de Bloeiende Betuwe zorgt voor een cultuurrijke leer- en leefomgeving door cultuureducatie (beeldende kunst, dans, drama, muziek, media, literatuur en erfgoed) met een doorlopende leerlijn en geïntegreerd in het curriculum met ontwikkelkansen voor alle leerlingen. Deze vakken worden door de eigen leerkracht aangeboden aan de hand van de methode voor beeldend onderwijs en cultuureducatie “Laat maar leren” (Laat maar zien, lezen en spelen), Reizen in de tijd (met verbinding tussen binnen- en buitenschoolse educatie) en zelf ontwikkelde lessen. Hierbij leren de leerlingen zichzelf en anderen kennen en waarderen, zij leren wat ze mooi vinden en wat anderen mooi vinden, zij leren samenwerken en naar elkaar luisteren en leren reflecteren op eigen werk en dat van anderen.  De school voldoet hiermee net als andere scholen aan de vastgestelde kerndoelen, maar heeft op het gebied van cultuur extra diepgang gekregen. Hiervoor hebben wij als school een cultuureducatie beleidsplan opgesteld en zijn wij samenwerkingsverbanden aangegaan met culturele partners in onze omgeving: 

- Kunstfort Asperen. De leerlingen bezoeken dit lokaal cultureel erfgoed in het kader van de Hollandse Waterlinie. De leerlingen leren in, van en over de eigen leefomgeving in steeds bredere kring. - Vakdocent voor muziek. De docent begeleidt de leerlingen tijdens de zanglessen met verschillende muziekinstrumenten waarbij de leerlingen tonen leren onderscheiden en oefenen op instrumenten. Ook begeleidt de docent groep 7/8 naar het optreden (de musical). - Welzijn van de gemeente Geldermalsen. Als brede school wordt gedurende het schooljaar intensief gebruik gemaakt van de combinatiefunctionarissen. Zij bieden zowel onder schooltijd als ook in naschools aanbod een breed scala aan lessen in cultuureducatie, deze lessen lopen uiteen van creatieve lessen tot aan kooklessen. Voor de invulling hiervan, vindt afstemming plaats om aan te sluiten bij ons aanbod in cultuureducatie.  - Erfgoedinstellingen. De bezoeken aan de erfgoedinstellingen zijn interactief en passend bij de lesstof. Tijdens bezoeken en beleven van kunst krijgen de leerlingen kennis van termen en begrippen en herkennen van kenmerken, stijlen, stromingen en context.  - Kunstenaars. Waarbij de leerlingen zich kunstzinnig leren uitdrukken, daarbij ontwikkelen zij kennis van materialen, gereedschappen en instrumenten en verwerven zij vaardigheden en technieken. 


            
Deze website is gerealiseerd door Heutink ICT