Excellente school

Onze school heeft dit predicaat in 2013 voor het eerst verkregen en heeft dit tot 4 keer toe kunnen continueren. 
Een Excellente school levert een hoge kwaliteit van onderwijs en zorgt continu voor een bovengemiddelde ontwikkeling van haar leerlingen, dit laatste is terug te zien in de onderwijsresultaten. Naast goed onderwijs moet de school zich ook aantoonbaar onderscheiden op één of meerdere onderdelen van haar onderwijs.
Onze school doet dit door een gedegen aanbod van Vroeg Vreemde Talen onderwijs (Engels).
Onze school heeft voor dit excellentiegebied erkenning gekregen van externe instanties (keurmerk TalenT B en TOPschool).
 

Tot en met 2021 was het predicaat van kracht.
Om het predicaat opnieuw te ontvangen, moet de school opnieuw
 beoordeeld worden op de gestelde criteria. 
Hiervoor zijn er een aantal voorwaarden noodzakelijk:
- kwalitatief goed onderwijs;
- goede resultaten;
- aantonen dat we bij ons excellentieprofiel Engels vervolgstappen hebben gezet.

De komende tijd gaan we gebruiken om naar een nieuwe aanvraag toe te werken. We hebben voor dit schooljaar een planning gemaakt waarin we alle belangrijke en noodzakelijke ontwikkelstappen aan bod laten komen, zodat we gedegen naar de nieuwe aanvraag toe werken.
Tijdens studiedagen en teamvergaderingen besteden we hier aandacht aan. 

        
   

Deze website is gerealiseerd door Heutink ICT