Groep 0/ 1


De leerlingen van groep 0/ 1 krijgen les van juf Yvette.

In groep 1 werken wij met de methode Schatkist. Deze methode werkt thematisch. Met Schatkist begrijpen kleuters in groep 1 en 2 spelenderwijs de wereld om zich heen door onderzoekend en ontdekkend te leren. Pompom is het centrale karakter binnen schatkist en een echt vriendje van de kinderen. Per thema legt Pompom een ‘probleem’ voor aan de kinderen. Gezamenlijk proberen wij tot oplossingen te komen middels de activiteiten uit de methode. 
Alle ontwikkelingsgebieden komen aan de orde: Taal, Rekenen, Sociaal-emotionele ontwikkeling, Motoriek, Kunstzinnige vorming, Wereldoriëntatie en Wetenschap & Technologie. Deze wisselen elkaar af zodat er een gevarieerd aanbod is. Daarnaast zorgt deze methode voor een doorgaande lijn naar groep 3.

Elke dag werken we met een dagritme.
We beginnen in de kring. We zingen het ochtendlied van Pompom, bespreken welke dag het is en doen een leeractiviteit. Daarna is het tijd om in de hoeken te gaan werken. Kinderen mogen kiezen waar ze mee willen werken en/of spelen. Met een digitaal keuzebord leren de kinderen zelfstandig activiteiten te plannen. Halverwege de ochtend is er een kort pauzemoment om daarna in de kring een leeractiviteit te volgen.
Na de kring hebben we nog bewegingsonderwijs.
Na de lunch is er nog tijd voor buitenspelen, een kringactiviteit en hoekenwerk.

Voor vragen kunt u mailen naar juf Yvette y.denhild@debloeiendebetuwe.nl
deze website is gerealiseerd door schoolwapps.nl