Groep 1/ 2

De leerlingen van groep 1/2 krijgen les van juf Yvette en juf Medy. 

Juf Yvette is de hele week aanwezig. Vanaf maandag 29 augustus zal juf Medy op de maandag en dinsdag stage komen lopen.


Hoe ziet een dag eruit in groep 1/2:

We werken met een vast dagritme. De ochtend start in de kring. We zingen een lied, oefenen met de

dagen van de week en bespreken bijzonderheden van de dag. Na deze routine volgt een leeractiviteit in de kring. Daarna is het tijd voor hoekenwerk. Kinderen mogen kiezen waar ze mee willen werken en of spelen. Met een digitaal keuzebord leren de kinderen zelfstandig activiteiten te plannen. Halverwege de ochtend is er een kort pauzemoment om daarna in de kring een leeractiviteit te volgen.

Gevolgd door bewegingsonderwijs. Na de lunch is er nog tijd voor buitenspelen, een kringactiviteit en

hoekenwerk.


Methode Schatkist.

Wij werken met de methode Schatkist. Deze methode werkt thematisch. Met Schatkist begrijpen kleuters in groep 1 en 2 spelenderwijs de wereld om zich heen door onderzoekend en ontdekkend te leren. Pompom is het centrale karakter binnen schatkist en een vriendje van de kinderen. Per thema legt. Pompom een ‘probleem’ voor aan de kinderen. Gezamenlijk proberen wij tot oplossingen te komen middels de leeractiviteiten uit de methode. Alle ontwikkelingsgebieden komen aan de orde: Taal, Rekenen, Sociaal-emotionele ontwikkeling, Motoriek, Kunstzinnige vorming, Wereldoriëntatie en

Wetenschap & Technologie. Deze wisselen elkaar af zodat er een gevarieerd aanbod is. Daarnaast zorgt

deze methode voor een doorgaande lijn naar groep 3. 

Naast Schatkist geven we ook Engels vanaf groep 1, besteden we veel aandacht aan cultuur en werken we met de methodes Gelukskoffer en Kwink aan de persoonlijke-, sociaal-  en emotionele ontwikkeling.

 

U kunt contact opnemen door de leerkracht na schooltijd aan te spreken of een e-mail te sturen.
Dit kan naar:
Yvette den Hild: 
y.denhild@debloeiendebetuwe.nl Deze website is gerealiseerd door Heutink ICT