Groep 7/ 8

Welkom op de groepspagina van groep 7/8!

Groep 7/8 bestaat uit 30 enthousiaste en leergierige leerlingen.

In groep 7/8 werken we hard aan de volgende onderdelen: 
Rekenen
In groep 7/8 komen er een heleboel nieuwe onderdelen aan bod zoals breuken, procenten en kommagetallen. Lastige sommen worden hierbij vaak uitgerekend met een verhoudingstabel. 
Technisch lezen 
Leesboeken, informatieboeken kranten of strips. De leerlingen van groep 7/8 lezen regelmatig in de klas. 
Begrijpend lezen 
Ook wordt er veel tijd gestoken in begrijpend lezen aangezien het in alle vakken zit verweven. De kinderen leren bijvoorbeeld om de hoofdgedachte uit een tekst te halen of leren wat je moet doen als je een moeilijk woord tegen komt in de tekst.  
Taal 
Denk bij taal aan het uitvoeren van een interview, het schrijven van een betoog, het ontleden van zinnen en het leren van nieuwe woorden. Verschillende domeinen als stellen, woordenschat en taalbeschouwing komen aan bod. 
(Werkwoord)Spelling 
In groep 7/8 wordt veel tijd besteed aan (werkwoord)spelling. Veel verschillende categorieën komen aan bod die vooral voor de kinderen van groep 7 best lastig zijn. 
Wereldoriëntatie 
In groep 7/8 gaan de leerlingen zelf actief aan de slag met onderzoeken, ontdekken en ontwerpen. Per thema komen meerdere vaardigheden aan bod waarin de 21st century skills zijn geïntegreerd. 
Engels 
Tijdens de Engels lessen in groep 7/8 wordt er door iedereen Engels gesproken, voor Nederlands gaan de leerlingen naar de Dutch Corner! Hierdoor beklijft de lesstof beter en breiden de leerlingen hun woordenschat snel uit. We werken uit de methode ‘Take it easy’ en hebben enkele keren per jaar Engelse projecten.
Gym 
Iedere woensdag krijgt groep 7/8 gymles van meester Eric. Tijdens deze lessen komen er allerlei verschillende sporten en oefeningen aan bod. 

Naast rekenen, taal en spelling wordt er in de klas hard gewerkt aan het verbeteren van de ontwikkeling van sociale en creatieve vaardigheden. Samen leren we van en met elkaar en maken we er een mooie tijd van. 

Op ma-di-wo-vr is meester Ronald in groep 7/8 en op do juf Marije. 
Voor meer informatie kunt u mailen naar r.wilk@debloeiendebetuwe.nl en m.vanweenen@debloeiendebetuwe.nl 


deze website is gerealiseerd door schoolwapps.nl