Intern begeleider


Mijn naam is Marije van Weenen en sinds september 2007 ben ik werkzaam op De Bloeiende Betuwe. Werken in het onderwijs, het bijdragen aan de ontwikkeling van ieder kind, is het mooiste wat er is. Sinds september 2019 ben ik actief als intern begeleider. Als intern begeleider continueer je de zorg binnen een school. Je ondersteunt de leerkrachten bij het werken met de 1 zorgroute, bespreekt individuele leerlingenzorg en legt verbindingen tussen school en externe contacten, zoals de schoolarts, logopediste, ambulante begeleiding. Rondom het passend onderwijs ben je als intern begeleider ook de verbindende factor. Je legt en behoudt contacten tussen de school en consulenten / specialisten. Belangrijke informatie vanuit het samenwerkingsverband, BePo, de school binnen halen en binnen het team werkbaar maken.
Naast deze taak ben ik werkzaam in groep 1/2, coördineer ik de RT, mag ik individuele kinderen begeleiden en neem ik plaats in de MR.
Mocht u vragen hebben dan kunt u mij altijd aanspreken op school
of een email sturen naar 
m.vanweenen@debloeiendebetuwe.nl 
Deze website is gerealiseerd door Heutink ICT