Ouderraad (OR)

Op school worden veel activiteiten georganiseerd waarbij de hulp van ouders onmisbaar is.
De ouders binnen de ouderraad (OR) verrichten ondersteunende werkzaamheden om deze activiteiten mogelijk te maken. Een paar voorbeelden van activiteiten zijn:

- Sinterklaasfeest
- Kerstdiner
- Sportdag

Om alle activiteiten op onze school te kunnen laten plaatsvinden, is er natuurlijk ook geld nodig. Het geld wordt verkregen via de vrijwillige ouderbijdrage. De OR beheert deze financiën.
Voor elk schoolgaand kind krijgt u in  september/oktober een email met daarin een betaallink (Linkpay) vanuit de De Bloeiende Betuwe om de vrijwillige ouderbijdrage te betalen.
Door middel van de betaallink kunt u de vrijwillige ouderbijdrage van uw kind betalen. Heeft u meerdere kinderen op school dan krijgt u meerdere betaallinks toegezonden.
De vrijwillige ouderbijdrage voor het schoolreisje en/of het schoolkamp ontvangt u apart.
De school zorgt samen met de ouderraad ervoor dat alle leerlingen ten alle tijden deel  kunnen nemen aan alle schoolactiviteiten.

Jaarlijks is er in september/ oktober een Algemene Ouderavond. Op deze avond doet de OR verslag van het afgelopen jaar. De activiteiten die gepasseerd zijn, worden dan geëvalueerd en er wordt verantwoording afgelegd door middel van een financieel jaarverslag.

Tijdens deze avond wordt ook de hoogte van de vrijwillige ouderbijdrage vastgesteld. 

De leden van de OR zijn dit schooljaar:
Janneke (voorzitter)
Marcel (penningmeester)
Petra 
Mariandel
Vanessa
Noreen 
Ozlem

Vanuit het team:
juf Hellen
juf Daphne
Deze website is gerealiseerd door Heutink ICT