OR

De OR bestaat uit een groep enthousiaste ouders, die de school helpt bij de organisatie van verschillende activiteiten, zoals: Sinterklaasfeest, Kerst, Pasen, Koningsspelen, schoolvoetbal en het Pleinfeest.Naast het organiseren van de verschillende activiteiten, int en beheert de OR ook de vrijwillige ouderbijdrage. Deze bijdrage wordt ingezet voor de genoemde activiteiten.
Jaarlijks is er in september/ oktober een Algemene Ouderavond. Op deze avond doet de OR verslag van het afgelopen jaar. De activiteiten die gepasseerd zijn, worden dan geëvalueerd en er wordt verantwoording afgelegd door middel van een financieel jaarverslag.
Tijdens deze avond wordt ook de hoogte van de vrijwillige ouderbijdrage vastgesteld. 

De leden van de OR zijn dit schooljaar:
Simone(voorzitter)
Sander (penningmeester)
Hans
Christien
Marcel
Jolanda
Enrico
Birgit 

Vanuit het team:
juf Yvette
deze website is gerealiseerd door schoolwapps.nl