Plusklas

Onze school biedt de mogelijkheid aan plusleerlingen van groep 1 t/m groep 8 om buiten de klas extra tijd in te plannen voor plusactiviteiten.
In de plusklas wordt rekening gehouden met de specifieke onderwijsbehoeften van deze leerlingen. Ook richt de plusklas zich op de sociale vaardigheden. Het kind werkt samen met kinderen met hetzelfde leerniveau en die ook op dezelfde manier denken.
Tijdens dit extra moment krijgen de plusleerlingen moeilijkere opdrachten of extra vakken aangeboden.
Op onze school werken we vooral vanuit de Pittige Plus Torens, materialen die vooral gericht zijn op creatieve en pittige projecten. Projectmatig samenwerken, leren leren, reflecteren, plannen, leren fouten te maken zijn belangrijk om de talenten van deze plusleerlingen optimaal te ontwikkelen.
Bovenstaande activiteiten vinden plaats op maandag en worden gecoördineerd door juf Inger.

       

Deze website is gerealiseerd door Heutink ICT