Regelluwe school 

Mede op verzoek van staatssecretaris Sander Dekker is onze school 1 van de 19 regelluwe basisscholen in Nederland. Uitsluitend scholen die in zowel 2013 als ook in 2014 het predicaat excellent hebben verkregen kunnen deelnemen aan het experiment  regelluwe scholen.  

Het experiment regelluwe scholen stelt deelnemende scholen in staat om doelmatiger te gaan werken en/of tot innovatie te komen door het loslaten van wet- en regelgeving. Het experiment is op 1 januari 2016 van start gegaan en duurt tot 1 januari 2022. De deelnemende scholen worden tijdens het experiment bijgestaan door het ministerie van OC&W en onderzoekers van het Kohnstamm instituut en Oberon.  

Onze school zal starten met twee aanpassingen, te weten: Het schrijven van een beperkt schoolplan om zo de doelmatigheid en kwaliteit te vergroten en het vervroegd toelaten van 3-jarige leerlingen. 

Het onderstaande filmpje geeft weer hoe wij invulling hebben gegeven aan de vervroegde instroom van 3-jarigen.


Deze website is gerealiseerd door Heutink ICT