Leerlingenraad


Op De Bloeiende Betuwe hebben we al een aantal jaren een leerlingenraad.
Aan het begin van elk schooljaar mogen kinderen zich als kandidaat beschikbaar stellen en wordt er een nieuwe leerlingenraad gekozen. Onze leerlingenraad bestaat uit een groep enthousiaste leerlingen uit groep 6 t/m 8, die zich inzet voor een goede en prettige gang van zaken op de school.
Het is belangrijk dat de school luistert naar wat leeft onder de leerlingen. De leerlingenraad praat daarom regelmatig met de directie van de school over onderwerpen die voor allen van belang zijn.
Het voordeel van een leerlingenraad is, dat leerlingen op die manier een kans hebben om ideeën en knelpunten op een goede manier met de directie te delen.
Het is belangrijk dat er op school open kan worden gepraat over ideeën en knelpunten.
Als de inbreng van de leerlingen serieus wordt genomen, zal dat het functioneren van de leerlingen en van de school bevorderen. Door middel van de leerlingenraad leren kinderen zich uit drukken en raken zij bekwaam in samenwerken, overleggen, onderhandelen, vertegenwoordigen en beïnvloeden. Sociale vaardigheden (zelfvertrouwen, communicatie, samenwerking, inlevend vermogen, initiatief nemen, problemen oplossen, verantwoordelijkheid dragen en nemen) worden in de praktijk geoefend. Dit alles hangt direct samen met actief burgerschap.In de hal hangt een ideeënbus van de leerlingenraad waarin alle kinderen hun ideeën of zorgen in kunnen stoppen. Een aantal keer per jaar maakt de leerlingenraad een schoolkrant die als bijlage aan een nieuwsbrief wordt toegevoegd. 
Deze website is gerealiseerd door Heutink ICT