Taken van de VO school

April: Vaststellen van het toelatingsbesluit van de VO school.
Het VO communiceert dit besluit met de ouders en het PO, SO.
Toelatingsbesluit = de leerling is toegelaten tot de aangemelde school.
April-Mei: De VO scholen geven het voorlopig plaatsingsbesluit door aan ouders en de PO-school.
Plaatsingsbesluit = de leerling is toegelaten tot de aangemelde afdeling van de school.
April: Indien een VO school overweegt een leerling niet toe te laten communiceert zij dit met de ouders en de PO school. Na overleg met het PO neemt het VO het toelatingsbesluit.
Medio juni: VO communiceert definitief plaatsingsbesluit met ouders en PO school.
Plaatsingsbesluit = de leerling is toegelaten tot de aangemelde afdeling van de school.
Juni: Kennismakingsdag/informatiemiddag op scholen voor VO.
Deze website is gerealiseerd door Heutink ICT