Taken van de VO school

Mei 2024: Vaststellen van het toelatingsbesluit van de VO school.
Het VO communiceert dit besluit met de ouders en het PO, SO.
Toelatingsbesluit = de leerling is toegelaten tot de aangemelde school.
Mei 2024: De VO scholen geven het voorlopig plaatsingsbesluit door aan ouders en de PO-school.
Plaatsingsbesluit = de leerling is toegelaten tot de aangemelde afdeling van de school.
Mei 2024: Indien een VO school overweegt een leerling niet toe te laten communiceert zij dit met de ouders en de PO school. Na overleg met het PO neemt het VO het toelatingsbesluit.
Eind mei 2024: VO communiceert definitief plaatsingsbesluit met ouders en PO school.
Plaatsingsbesluit = de leerling is toegelaten tot de aangemelde afdeling van de school.
Juni 2024: Kennismakingsdag/informatiemiddag op scholen voor VO.
Deze website is gerealiseerd door Heutink ICT