Totstandkoming advies

Het voorlopig advies wordt voorbereid door de groepsleerkrachten van groep 7 en zal gegeven worden bij aanvang van het schooljaar.
Vanuit de zorg denkt de IB-er mee en als eindverantwoordelijke ook de directie van onze school.
Wij adviseren dat niveau waarbinnen het kind, met een gezonde mate van inspanning, succesvol kan zijn. We geven hierbij geen advies over een specifieke school voor voortgezet onderwijs. 

Het voorlopig advies is gebaseerd op de volgende gegevens:
· De resultaten van het CITO-leerlingvolgsysteem van de groepen 6 en 7;
· De resultaten van de methodetoetsen die gemaakt zijn in groep 7;
· De resultaten van het ZIEN-leerlingvolgsysteem (sociaal-emotionele ontwikkeling) uit groep 6 en 7;
· De observaties t.a.v. taakgerichtheid, motivatie, doorzettingsvermogen en huiswerkattitude;
· De bevindingen van de leerkracht van groep 7 en indien van toepassing de plusklasleerkracht en de IB- er.

Na de CITO-leerlingvolgsysteem M8 toetsen in januari geeft de school een definitief advies.
Dit definitieve advies is gebaseerd op de hierboven genoemde gegevens en daarbij nog:
- de resultaten van de M8 toetsen;
- de resultaten van de methodetoetsen die zijn afgenomen in groep 8;
- de bevindingen van de leerkracht van groep 8 en indien van toepassing  de plusklasleerkracht en de IB-er;
- de resultaten van de NIO toets die in het groep 8 in november wordt afgenomen (indien van toepassing).

De ouders en de leerling worden uitgenodigd en krijgen de gelegenheid om het onderwijskundig rapport in te zien. Het advies kan zowel een als twee niveaus omvatten. Het advies van de basisschool is bindend. In geval van een dubbel advies kan de leerling in een zogenaamde dakpanklas geplaatst worden. Tijdens het adviesgesprek geeft de leerkracht ook informatie over de aanmelding bij een VO school. De uiteindelijke aanmelding wordt door de ouders gedaan.


Zowel het voorlopig advies gesprek in september als het definitief adviesgesprek in februari wordt altijd gevoerd met de wettelijke vertegenwoordigers van de leerling. In de meeste gevallen zijn dat de ouders. Wanneer de aanwezigheid van een derde partij gewenst is, dient dit vooraf per mail bij de directie te worden aangevraagd. Het is aan de directie van de school dit al dan niet goed te keuren.
Deze website is gerealiseerd door Heutink ICT