Verwijsindex en Meldcode

De Verwijsindex is een digitaal systeem waarin een professional kan aangeven dat hij
betrokken is bij een kind.

Via deze link kunt u alles lezen over de verwijsindex. Klik hier om meer te lezen over de verwijsindex. 

Naast de verwijsindex werken wij ook volgens de meldcode kindermishandeling en huiselijk geweld voor het primair onderwijs.
Deze website is gerealiseerd door Heutink ICT