Clill

Engels CLIL project groep 1 t/m 8 

Na de vakantie zijn we weer gestart met een nieuw CLIL project. CLIL staat voor Content and Language Integrated Learning; een manier van onderwijs waarin het doceren van vakinhoud en van een vreemde taal tegelijkertijd gebeurt. Wij gebruiken daarbij de Engelse taal. Deze keer gaan we aan de slag met het vak natuur.  


In groep 1-2 gaan de leerlingen aan de slag met de ontwikkelstadia van boon tot plant. We starten met het kijken naar verschillen en overeenkomsten van een droge en een gewelde boon. Er worden bonen gezaaid om het ontkiemen van de bonen te kunnen volgen.  Dit proces gaan de leerlingen in hun "bean plant diary" bijhouden. Aan het eind van dit project mogen de leerlingen het dagboek en het groeiproces van de boon aan elkaar presenteren. 


De leerlingen van groep 3-4 leren dat dieren verschillende ontwikkelstadia doorlopen en dat er verschil is tussen eierleggende en levendbarende dieren. De leerlingen maken tijdens deze periode een boekje waarin ze een boerderij tekenen met verschillende dieren. In de laatste les presenteren de leerlingen hun eindproduct en vertellen de leerlingen in het Engels welke dieren er getekend zijn. 


In groep 5-6 gaan de leerlingen aan de slag met de cyclus van de vlinder. Ze leren in de lessen allerlei woorden en zinnen die nodig zijn om de cyclus van de vlinder te kunnen verwoorden in het Engels. Aan het eind van het project zijn de leerlingen van deze groep in staat om de cyclus in het Engels te beschrijven. 


De leerlingen van groep 7-8 leren in deze lessenserie over voortplanting bij dieren. Ze leren hoe reptielen, amfibieën, zoogdieren, vissen en vogels zich voortplanten. Aan het eind van het project kunnen de leerlingen van vijf dieren, van elke diersoort één, presenteren aan hun klasgenoten hoe de dieren zich voortplanten. 
 

Media
  • 20220314_092932
Deze website is gerealiseerd door Heutink ICT