Vroeg Vreemde Talen Onderwijs


In het schooljaar 2012-2013 is De Bloeiende Betuwe gestart met de invoering van Engels als tweede taal in alle groepen. Hiervoor maken wij gebruik van de methode Take It Easy. Naast de vaste uren die op het rooster staan voor de methode, wordt de Engelse taal ook ingevoerd bij andere vakken en momenten in de groep. Op deze manier krijgen de leerlingen de mogelijkheid om spelenderwijs een nieuwe taal te leren.

Het team heeft de cursus “Methodology and Language for Teachers of 4-12 Year Olds” gevolgd in Canterbury, Engeland. Vanuit deze cursus hebben zij veel theoretische kennis opgedaan over het leren van een tweede taal. Daarnaast hebben zij ontzettend veel creatieve werkvormen/lesideeën meegenomen om de lessen nog rijker te maken.

In de hal is een echte “English Corner”. Hierin staan alle materialen/boeken m.b.t. de Engelse taal verzameld en zijn ze voor de leerkrachten en leerlingen goed zichtbaar.De leerlingen werken ook tijdens meer vrije opdrachten aan de Engelse taal. Bijvoorbeeld in opdrachten op hun weektaak, zoals; Het lezen van een Engels boek, een spreek-luisteropdracht met verteldobbelstenen of het spelen van een Engels kwartet.

Door het invoeren van Engels als tweede taal sluiten wij aan op de veranderende maatschappij, waarin de leerlingen steeds vaker en vroeger in aanraking komen met de Engelse taal. Daarnaast zien wij een ontwikkeling in de schoolkeuze voor het vervolgonderwijs. Leerlingen willen vaker tweetalig vervolgonderwijs volgen en door een goede basis te geven, kunnen onze leerlingen deze stap met een zeker gevoel maken.


In 2014 heeft onze school het keurmerk TalenT C gekregen. Het keurmerk staat voor een gedegen programma voor Vroeg Vreemde Talen Onderwijs Engels. Begin van 2018 zal de school zich aanmelden voor het volgende niveau van het Keurmerk (TalentT B). Meer informatie over het keurmerk vindt u hier.