Intern Begeleider


Mijn naam is Marieke Koelen.
In 2003 ben ik afgestudeerd aan de pabo en ben ik begonnen als juf van groep 1. De jaren daarna heb ik les mogen geven aan alle groepen van de basisschool, ook heb ik ruim tien jaar werkervaring als intern begeleidster.
Al deze jaren heb ik naast mijn werk ook verschillende opleidingen en cursussen kunnen volgen, o.a. voor interne begeleiding, communicatie en basisschoolmanagement. In mei 2015 heb ik de opleiding “coach voor onderwijsprofessionals” afgerond en in 2016 de opleiding “kindercoach”. Dit schooljaar ga ik mezelf scholen als bikkeltrainer voor kinderen van 4 t/m 12 jaar.
Dit schooljaar werk ik 1.5 dag als leerkracht van groep 5 en 6 en 1.5. dag als intern begeleidster op de Bloeiende Betuwe.
 
Als intern begeleidster continueer je de zorg binnen een school. Je ondersteunt de leerkrachten bij het werken met de 1 zorgroute, bespreekt individuele leerlingenzorg en legt verbindingen tussen school en externe contacten, zoals de schoolarts, logopediste, ambulante begeleiding enz.
T.a.v.  de invoering van het passend onderwijs, ben je als intern begeleider ook de verbindende factor. Je legt en behoudt contacten tussen school en plusconsulenten/ themaspecialisten. Belangrijke informatie vanuit het samenwerkingsverband, BePo, de school binnen halen en binnen het team werkbaar maken.
Ook mag ik individuele kinderen begeleiden;  (NIO) toetsen, gesprekken e.d.
Ik hoop, zeker over zorg,  het aanspreekpunt voor ouders te kunnen zijn.
 
Het mogen werken met kinderen; zorg dragen voor kinderen, begeleiden en op die manier bij mogen dragen aan de ontwikkeling van een kind, vind ik iedere dag weer de mooiste uitdaging! Zorgen dat ieder kind gelukkig is en kan leren in een voor ieder kind optimale leeromgeving!